Tuesday, December 4, 2012

1 Hari 1 Pepatah - Kecil ikan besar umpan

Kecil ikan besar umpan


Usaha yang besar, mendapat hasil yang kecil.
比喻付出的努力很多,成果却很少。(事倍功半)

Contoh Ayat:
Armin bersungguh-sungguh mengusahakan kebunnya, tetapi hasilnya masih sedikit sahaja,  umpama kecil ikan besar umpan.

8 comments: