Tuesday, December 25, 2012

1 Hari 1 Pepatah - Rosak badan kerana mulut
Rosak badan kerana mulut
祸从口出


Mendapat kesusahan kerana bercakap melebihi batas.
比喻说话过份会招致麻烦。

No comments:

Post a Comment